'Leiden vanuit je waarden'-programma

Als leider heb je een belangrijk aandeel 

in het functioneren van de groep en het welbevinden van je teamleden.

Is goed leiderschap nuttig?

Heeft jullie bedrijf:

  • Een groot verloop  van personeel...
  • Steeds meer te maken krijgen met loonbeslagen...
  • Een groot ziekteverzuim...


Allemaal aanwijzingen dat het niet zo goed gesteld is met de duurzame inzetbaarheid van de mensen binnen de organisatie. Als leider heb je een belangrijk aandeel in het functioneren van de groep en het welbevinden van je teamleden. Hoe jij je voelt als leidinggevende straalt binnen de 8 minuten af op jouw teamleden. 60 tot 75 procent van de werknemers geven aan hun directe leidinggevende als grootste stressbron te ervaren. Slecht leiderschap leidt tot risicovermijdend gedrag van de werknemers, een groter verloop en dus wereldwijd tot miljardenverliezen.

Dus ja...
Het inzetten op leiderschap is nuttig.

Leiderschap spreekt trouwens heel fel tot de verbeelding. 

Op Amazon leidde de zoekterm ‘leadership’ in 2017 tot 225 000 treffers.


Er zijn 30 000 managementboeken in omloop en elk jaar komen er daar 3500 bij. 

Ook al spreken de adviezen uit deze boeken elkaar vaak tegen en vertrouwen ze zeer zelden op evidence based practice, toch vermindert dit de verkoop van dit soort boeken blijkbaar niet. 


En toch is een op feiten gebaseerde aanpak raadzaam voor zowel de financiële als de menselijke KPI’s. Er is namelijk een verband tussen beide.


Te weinig aandacht voor de menselijke factor leidt niet alleen tot een groter personeelsverloop maar ook tot meer stress, een negatieve invloed op de creativiteit en het moraal maar dus ook op de financiële prestaties van de organisatie.

Daarom is het aanreiken van kennis en het trainen van vaardigheden van de leidinggevenden om de energie, de motivatie en de veerkracht binnen een team te managen zo waardevol.


Voor wie is dit programma geschikt?

Hoewel een top-down aanpak vanuit de directie mogelijk het meest effect kan sorteren, is de aanpak ook zeer geschikt voor het, op afdelingsniveau, trainen van de leidinggevende. Ook mogelijk is het om dit uit te rollen op management team niveau waarbij het dan meer draait om een train-the-trainer programma.

Kom met mij in contact