De weg naar een goed en waardig leven, hoe vind je die?

Professioneel leiderschap

Als leider, vanuit authenticiteit, energie opwekken zodat er een echt team ontstaat

10 trainingsdagen

2 per module

Half jaar traject

In company of op locatie

€ 5000,-

ROI x 3,19

Vitaliteitscoaching door een vitaliteitskundige EPIC coaching

Wil jij in jouw team dat...

  • ... jijzelf en 'jouw' mensen meer plezier in hun werk en leven krijgen?
  • ... er meer zaken in beweging komen?
  • ... er minder roos verzuim is?
  • ... jullie flexibeler en productiever zijn?
  • ... er meer inzicht is in elkaars sterke kanten?


Hiervoor moet je kijken naar de mate waarin medewerkers uitgedaagd en begeleid worden zodat ze:

  • niet alleen goed zijn in hun werk
  • maar dat dit ook in lijn ligt met de verschillende prioriteiten die ze hebben in de verschillende fases van hun leven                        

       


Makkelijker gezegd dan gedaan...


Er zijn vele (evidence-based) dimensies aan leiderschap.

Er zijn duizenden publicaties over waarden die gaan over welbevinden, prestaties, conflicten, emoties (of het gebrek eraan), fluïditeit, de koppeling met persoonlijkheid, de koppeling met karakter (iets anders dan persoonlijkheid), de relatie met normen en daarmee verschuivend naar een culturele invulling, de relatie met levensfases en vermeende generaties.Dus welke basis neem je dan?

In dit programma combineren we enkele zeer solide wetenschappelijke theorieën.

Denk aan:

+ evolutionaire leiderschapstheorie

+ zelfterminatietheorie

+ morality as cooperation-theorie

+ de 'Schwartz-waarden'Als je deze weet te gebruiken kan je er als leidinggevende voor zorgen dat jouw medewerkers met optimale energie presteren,

bijzonder veerkrachtig zijn (bij veranderingen, tegenslagen & deadlines)

en intrinsieke motivatie voelen voor een gezamenlijke doel.Effectief, authentiek, leiderschap

Niet voor iedereen...

Wel voor zij die voelen dat de grote uitdagingen waar wij als samenleving mee te maken hebben, vragen om radicaal anders leidinggeven.


Zij die beseffen dat we moeten durven overstappen van doelen als winst, roem of status naar duurzame doelen, gericht op de toekomst.

Het is een intensief en confronterend programma. Want je gaat je eigen handelen maar ook de invulling van je eigen basisbehoeften kritisch onder de loep nemen.


Dit vraagt moed. 


Toekomstgericht leidinggeven


Een leider die klaar is voor de toekomst houdt rekening met het gegeven dat elke mens wordt gedreven door bepaalde noden.

We noemen deze ook wel eens basisbehoeften.


Elke mens heeft biologische en psychologische basisbehoeften.

Biologische zijn: natuur, zuurstof, voeding, water, beweging en slaap

Psychologische zijn: autonomie, binding en competentie. Wat je leert?

Je gaat ontdekken wat jijzelf echt belangrijk vindt als mens én als leidinggevende.

Je gaat (nieuw) gedrag kunnen formuleren vanuit jouw persoonlijke waarden. Zo word je authentieker en voorspelbaarder voor je omgeving.

Je leert de psychologische en morele basisbehoeften van mensen te ondersteunen. Wanneer jij in staat bent om de basisbehoeften van jouw medewerkers te bevredigen, ontstaat er meer motivatie, energie en veerkracht.

Je ontdekt hoe jij zelf maximaal kan presteren en ook hoe je dit bij anderen kan teweeg brengen.

Je bent in staat vitaliteit te managen. Hierdoor worden langetermijnkeuzes logisch en ontstaan meer doelen op het gebied van gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en goede zorg voor jouw omgeving. 

Je gaat skills leren waarmee je als leider je medewerkers kan laten floreren. Dat is noodzakelijk gezien de complexe en uitdagende tijd waarin wij leven.5  modules:

Module 1: AUTHENTIEK LEIDERSCHAP

Module 2: INSPIREREND LEIDERSCHAP
Module 3: RESULTAATGERICHT LEIDERSCHAP
Module 4: INCLUSIEF LEIDERSCHAP
Module 5: COACHEND LEIDERSCHAP

Inhoud modules

Module 1

+ Persoonlijkheid & karakter

+ Basiswaarden

+ Leiden vanuit je waarden

+ Werkcanvas

+ Hoe voeg jij waarde toe?

+ Wat zijn de rollen?


Module 2

+ Visie bepaling

+ Storytelling

+ Inspirerende competenties

+ Gespreksvoering

+ Intrinsieke doelenModule 3

+ Competenties bepaling

+ Innemen perspectief van de ander

+ Beslissingen nemen

+ Empathische assertiviteit
Module 4

 + Moreel samenwerken en leiden

+ Wees geen hufter

+ Jobcrafting

+ Conflictresolutie


Module 5

+ Mentoring

+ Ontwikkel leiders in je team

+ Trainen van je team

+ Naar zelfsturende teams


Ben jij er klaar voor?

Zet de stap naar méér